Tìm hiểu quan trọng của quản lý xây dựng

Quản lý dự án xây dựng hiệu quả mang lại lợi ích cho chủ sở hữu bằng cách tăng khả năng hoàn thành dự án thành công — đúng thời hạn, trong ngân sách và không có phức tạp về tài chính hoặc pháp lý. Quản lý xây dựng là một dịch vụ chuyên nghiệp sử…

Read More

Các bước để đánh giá nhà cung cấp trong lĩnh vực xây dựng

Đánh giá nhà cung cấp là quá trình tiếp cận cơ sở nhà cung cấp mới hoặc hiện tại dựa trên cơ sở phân phối, giá cả, sản xuất và chất lượng quản lý, kỹ thuật và dịch vụ của họ. Khung đánh giá nhà cung cấp tiêu chuẩn phải được sử dụng trong mọi trường…

Read More

Kinh nghiệm thiết kế và xây dựng các tòa nhà

Người quản lý xây dựng là người chỉ đạo việc xây dựng một tòa nhà cho khách hàng, tổ chức việc xây dựng theo một trình tự các bước được xác định rõ ràng nhằm tối đa hóa chất lượng của công trình cuối cùng . Thông thường, kiến ​​trúc sư là người quản lý dự án xây…

Read More